fbpx
2 Blyga Läppar Live på Västgård 28/7
Föredrag i Fria Skog-logen

Vi tycker det är viktigt att sprida kunskap om hundars mentalitet och hur vi kan använda oss av den kunskapen i inlärning samt förstå och stötta hundar som t.ex. är rädda, arga eller har stora motorer/drifter.

En av SKK´s, Svenska Kennelkubbens, mentalpoolister kommer till Västgård Game Fair och håller föredrag om mentalitet hos hund.
Margaretha ”Meta” Carlsson, är mentaldomare, MH och BPH-beskrivare samt exteriördomare för arbetande hundar ur grupp 1,2 och 5.

Hon brinner verkligen för hundars mentalitet. Meta menar att hundens förmåga eller oförmåga att hantera olika situationer påverkas av styrsystemet (nerver). Kom på årets mässa så får du höra henne berätta om detta!