fbpx
2 Blyga Läppar Live på Västgård 28/7
Björntest på plats ”Ö” på områdeskartan.
Markus Lagergren, från Furuhov hund & jaktpark, låter besökare träna sina hundar på vajerbjörn.
– Björnen har vi i tät skog för att få det så trovärdigt som möjligt. Träningen sker i hägn, så inga koppel på hunden behövs. Ta gärna med GPS och vatten till hunden!
Du är välkommen hela dagen med anmälan vid hägnet. Mer info om testet får du på plats.